Pojištění služeb

Pojištění našich stěhovacích služeb je samozřejmostí. Nikdy nevíte co se může stát a vzhledem k tomu, že některé předměty, které stěhujeme, mají vysokou hodnotu, je pojištění nutností.

Pojištění předmětů:

Veškeré předměty, které stěhujeme jsou pojištěny. Jak při stěhování po objektu, tak i mimo něj.

Pojištění nemovitostí:

Pojištěny jsou i prostory, ve kterých se stěhování provádí.

Výše pojištění:

Pro případ škodné události máme sjednané pojištění s plněním do výše 1.000.000 Kč. V případě, že předmět nebo celková cena stěhovaných předmětů má hodnotu vyšší, bude sjednáno připojištění do požadované výše.